Új Pátria 37.

1. Œekerečku tupu mam” (maďar i fogaš) 2’50”
2. Solo maďar, marhaňska i bašistovska 4’03”
3. Vlašiko 1’53”

4. Solo maďar 1’55”
5. Maďar i fogaš 1’30”

6. „Ňepujdzem ja do Kanady” (maďar i fogaš) 1’46”
7. „Tri pantžički na sukňi mam prišito” (karičkova) 2’12”
8. „Prežecel ftak popod okenečko” 2’03”
9. „Prežecel ftak popod okenečko” (krucena) 2’02”
10. „Zlamala še minarovi lada” 1’26”
11. Krucena 4’31”

12. „A na medzi čerešeňka, a pod medzu dve” (krucena) 2’45”
13. „Œak ja dobre znam” 1’07”
14. „imni viter pofukuje po hustej vrbine” (krucena) 1’59”
15. „Ave, ave Marija” (svata: szentének korán reggel az örömszülőknek – svata:
religious folk song sung early in the morning for the groom's parents) 2’00”
16. „Pujsceže nas pujsce” (svadebna) 0’12”
17. „Kžikaj, Janku, kžikaj” (svadebna: búcsúztatáskor – svadebna: farewell song) 2’08”
18. „Kedz ce budu čepic, patri do povali” 0’42”
19. „Kedz ce budu čepic, patri do povali” (svadebna) 1’30”
20. Družbovski, ponad fžaški 1’55”
21. Krucena i čardaš 5’47”
22. Redovi 1’33”
23. „Chto chce mladu ženu mac” (redovi) 1’30”
24. „Hej dobru noc, dobru noc” (cahava) Vyprovadzana 2’03”
25. Čardaš 4’04”
26. Œidzemfalatkova 1’17”
27. Ej, za hurami, za žesami (krucena) 1’12”
28. „imno, preŸimno na brežečku stac” (krucena) 2’01”
29. Ceperka 3’43”
30. „Pri Dubovici, pri Kameňici rostu tri tuže” (valcer) 2’31”
31. „A vi Židzi, dze idzece, dze idzece” 0’35”
32. Mojše i kuri krik s valcerom 2’57”
Összidő/Total time 71’00”

 

Válogatta / Selected by: AGÓCS Gergely

ADATKÖZLŐK / PERFORMERS – INFORMANTS

Id. Štefan ŽOLTÁK „Čečo” (1946) – hegedű (prímás) / violin (1st)
Ifj. Vojtech ŽOLTÁK (1959) – hegedű (másodprímás) / violin (2nd)
Ladislav ŽOLTÁK (1956) – brácsa / viola
Jozef ŽOLTÁK (1977) – brácsa / viola
Id. Vojtech ŽOLTÁK „Bela” (1931) – cimbalom / cymbalom
Ifj. Štefan ŽOLTÁK (1969) – bőgő / double bass
Štefan ÚDERMAN (1929) – ének / voice
Anna BÍROŠOVÁ (1943) – ének / voice

A felvételek a Fonó Budai Zeneházban készültek, 1999. november 8–10. között.
Recorded in Budapest, at the of Fonó Music Hall studios, 8–10 November, 1999.
Gyűjtötte – Collected by: AGÓCS Gergely
Hangmérnök – Recording engineer: AGÓCS Gergely
Zenei rendező – Musical director: AGÓCS Gergely
Fotó – Photos: Archív
Mastering – Mastered by: SZALAI László, Audiencestudio, Budapest
Grafika – Design: SEBESTYÉN Judit